წითელი საიტი სლაიდერით

 მე-8-ე კლასელთა საყურადღებოდ!
სავარჯიშო წითელ საიტზე დავამატე სლაიდშოუ. გადმოწერეთ საიტის კოდები, იპოვეთ სლაიდშოუს კოდი და  შეცვალეთ სურათები. შესაბამისი სურათები აიღეთ იმავე ზომის, რაც სანიმუშო სლაიდშოუზეა. სურათები განათავსეთ შესაბამის ფოლდერში.


დავალება 7-ე კლასისთვის

გადმოიწერეთ წითელი საიტის კოდები და გაარჩიეთ, ისე რომ მენიუს გაკეთება შეძლოთ.
 
 განახლებული გადმოსაწერი ვერსია. დამატებულია ტექსტის ბლოკი.

  ავტვირთე წითელი საიტის განახლებული ვერსია. ჩავამატე "გაგრძელების" ღილაკი და სრული ტექსტის ფაილი. ამ უკანასკნელში ჩავსვი სურათები.
გადმოწერეთ ფაილი და გაარჩიეთ კოდები.
თქვენი დავალებაა: მთავარი გვერდის მეორე შემოკლებული სტატია დაუკავშირდეს მის გაგრძელებას. ამისათვის შექმენით ფაილი fulltext2.html  უკან დაბრუნების ღილაკით.
P.S. ახალი css-კლასების შექმნა აღარ დაგჭირდებათ, გამოიყენეთ fulltext.html -ის კლასები.


Z-INDEX

აბსოლუტური პოზიცირების დროს შესაძლებელია ბლოკების განლაგება სხვადასხვა შრეებზე, ამისათვის გამოიყენება ე.წ. z-index -ი. მას შეგვიძლია მივანიჭოთ ნებისმიერი რიცხვითი მნიშვნელობა, როგორც დადებითი, ასევე უარყობითი. ბლოკს რომელსაც უფრო მაღალი ინდექსი აქვს, უფრო ზედა შრეზე განთავსდება. პოზიცირება: აბსოლუტური და რელატიური

საიტის შექმნისას ერთერთ მთავარ ინსტრუმენტს ბლოკების მრავალმხრივი განლაგებისათვის წარმოადგენს პოზიცირება. მისი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ბლოკი ნებისმიერ ადგილზე განვალაგოთ როგორც ბრაუზერის მიმართ, ასევე გარე მდებარე (მშობელი) ბლოკის მიმართ. პოზიცირების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს: აბსოლუტური, რელატიური, ფიქსირებული.  ყველაზე მეტად გამოიყენება აბსოლუტური პოზიცირება. ჩვენც პირველ რიგში მას განვიხილავთ...

« 1 2 3 4 5 »