საიტის მთავარი გვერდი

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<header>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>სასწავლო საიტი</title>
<link  href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</header>

<body>
<h1 >ეს სასწავლო საიტია</h1>
<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
<br/>
<hr/>
<img src="sur3.jpg" alt="კლასი">
</body>

</html>პირველი დავალება

1) გადმოწერეთ Notepad++  და დააინსტალირეთ. 
2) შექმენით ფოლდერი test_html და მასში განათავსეთ ფაილები index.html და style.css.
3) გადაიწერეთ მთავარი გვერდის კოდის ნიმუში და მასში განათავსეთ თქვენთვის სასურველი ტექსტი.


სია

 ვებ-პროგრამირებაში ძირითადად გამოიყენება ორი სახის სია: 1)არაგადანომრილი და 2)გადანომრილი. უფრო ხშირად დაგვჭირდება არაგადანომრილი სია.

კოდის მაგალითები:

არაგადანომრილი 


	 <ul>
	<li>პირველი ელემენტი</li>
	<li>მეორე ელემენტი</li>
	<li>მესამე ელემენტი</li>
	<li>მეოთხე ელემენტი</li>
	</ul>
	
 

გადანომრილი


	 <ol>
	<li>პირველი ელემენტი</li>
	<li>მეორე ელემენტი</li>
	<li>მესამე ელემენტი</li>
	<li>მეოთხე ელემენტი</li>
	</ol>
	
ამ სიების სტილიზაციას შემდეგ გაკვეთილებში განვიხილავთ.


მეორე დავალება

შეადგინეთ 5-6 ელემენტიანი სიის მაგალითები. ელემენტები შეავსეთ თქვენთვის სასურველი ტექსტით.
ძირითადი მოთხოვნა: ერთერთი ელემენტი უნდა შეიცავდეს პატარა ზომის სურათს. 
ოდნავ გართულებული დავალება: სიის ერთი ელემენტი უნდა შეიცავდეს სხვა სიას.
მითითება: ვთქვათ სია შედგება ხილის ჩამონათვალისაგან (მსხალი, ვაშლი, ატამი, ბალი) და ვაშლი შეიცავს სხვადასხვა ჯიშს (სინაპი, კეხურა, ანტონოვკა).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »