დავალება (7) სტილების მინიჭებაზე

საიტის კოდი
<!DOCTYPE HTML>
	<html>
	<header>
	<meta charset=utf-8>
	<title>სასწავლო საიტი</title>
	<link  href="main.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
	<style>
	h1{
	color:#FF633C;
	}
	</style>
	</header>
	<body>
	<h1>ეს საიტის ტექსტია...</h1>
	<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
	
	<p class="abzaci">ეს საიტის ტექსტია...</p>
	<p class="abzaci">ეს საიტის ტექსტია...</p>
	<p class="abzaci">ეს საიტის ტექსტია...</p>
	
	<p id="abzaci">ეს საიტის ტექსტია...</p>
	
	<p style="color:#50FF6D; font-size:28px;">ეს საიტის ტექსტია..</p>
	
	<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
	<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
	</body>
	</html>
მიბმული main.css ფაილის კოდი. (ეს ფაილი მოათავსეთ იმავე ფოლდერში, სადაც საიტის კოდის ფაილია)
body{
	background:#fff;
	}
	p{
	font-size: 16px;
	color:#000;
	}
	.abzaci{
	font-size: 20px;
	color:#43307B;
	}
	#abzaci{
	font-size: 24px;
	color:#0F0FFF;
	}