დავალება გაკვეთილისთვის სტილის თვისებები: სურათი ფონად, ფსევდო სელექტორი :HOVER და FLOAT

თითოეულ საკითხზე გააკეთეთ მაგალითები: 1) ბლოკის ფონად განათავსედ რაიმე სურათი. 2) ფსევდო-სელექტორის საშუალებით მაუსის მიტანისას შეცვალეთ შრიფტის ფერი რაიმე ბლოკში. 3) მოცემული კოდის გადაკეთებით განათავსეთ სამი ბლოკი ერთმანეთის გვერდით.
<!DOCTYPE HTML>
	<html>
	<header>
	<meta charset=utf-8>
	<title>სასწავლო საიტი</title>
	<link  href="main.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
	</header>
	<body>
	<br/>
	<div id="parent" >
	<div class="children1">
	</div>
	<div class="children2">
	</div>
	<div class="children3">
	</div>
	</div>
	
	
	</body>
	</html>
 
body{
	background:#fff;
	}
	p{
	font-size: 12px;
	color:#000;
	}
	
	
	#parent {
	width: 600px;
	margin: 0 auto;
	border: 1px solid #000;
	overflow:hidden;
	}
	
	
	.children1{
	width: 100%;
	height:150px;
	border: 2px solid #544BFF;
	background:  #33FF0F;
	
	}
	.children2{
	width: 100%;
	height:150px;
	border: 2px solid #544BFF;
	background:  #F3FF0A;
	
	}
	.children3{
	width: 100%;
	height:150px;
	border: 2px solid #544BFF;
	background:  #FF2F14;
	
	}
	.children?{
	float:left;
	}


ანუ აქედან

დავალება გაკვეთილისთვის სტილის თვისებები: სურათი ფონად, ფსევდო სელექტორი :HOVER და FLOAT

 

მიიღეთ ეს

დავალება გაკვეთილისთვის სტილის თვისებები: სურათი ფონად, ფსევდო სელექტორი :HOVER და FLOAT