დავალება თემაზე "პოზიცირება: აბსოლუტური და რელატიური"

შეცვალეთ გაკვეთილის კოდი ისე, რომ მიიღოთ შემდეგი სურათი:

დავალება თემაზე "პოზიცირება: აბსოლუტური და რელატიური"

 

არავითარი მითითება საჭირო არაა. უბრალოდ გაკვეთილი კარგად წაიკითხეთ.