უფასო ჰოსტინგ http://0fees.us -ზე რეგისტრაცია (განახლებული ვარიანტი).