მეორე დავალება

შეადგინეთ 5-6 ელემენტიანი სიის მაგალითები. ელემენტები შეავსეთ თქვენთვის სასურველი ტექსტით.
ძირითადი მოთხოვნა: ერთერთი ელემენტი უნდა შეიცავდეს პატარა ზომის სურათს. 
ოდნავ გართულებული დავალება: სიის ერთი ელემენტი უნდა შეიცავდეს სხვა სიას.
მითითება: ვთქვათ სია შედგება ხილის ჩამონათვალისაგან (მსხალი, ვაშლი, ატამი, ბალი) და ვაშლი შეიცავს სხვადასხვა ჯიშს (სინაპი, კეხურა, ანტონოვკა).
 
რთული მაგალითის ნიმუშის სურათი