მესამე დავალება

თქვენს ძირითად ფოლდერში შექმენით ორი დამატებითი .html დოკუმენტი. მაგალითად,  page1.html  და page2.html. ბმულების საშუალებით დაამყარეთ ურთიერთკავშირი  ძირითად გვერდსა და ამ დამატებით გვერდებს შორის. 
   მითითება: თითოეულ .html დოკუმენში მოგიწევთ ორ-ორი ბმულის ჩამატება. მაგ; page2.html-ში მთავარ გვერდზე და პირველ გვერდზე გადასასვლელად.