მეოთხე დავალება

 მეოთხე დავალებაში შექმენით მარტივი საიტის კარკასი: პირველ სტრიქონში სურათი და სათაური, მეორე და მესამე სტრიქონში სურათი და ტექსტი, მეოთხე სტრიქონში "საკუჭნაო".  დაახლოებით ასეთი კარკასი ფერების გარეშე
 
მეოთხე დავალება