საიტის მთავარი გვერდი

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<header>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>სასწავლო საიტი</title>
<link  href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</header>

<body>
<h1 >ეს სასწავლო საიტია</h1>
<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
<br/>
<hr/>
<img src="sur3.jpg" alt="კლასი">
</body>

</html>


სია

 ვებ-პროგრამირებაში ძირითადად გამოიყენება ორი სახის სია: 1)არაგადანომრილი და 2)გადანომრილი. უფრო ხშირად დაგვჭირდება არაგადანომრილი სია.

კოდის მაგალითები:

არაგადანომრილი 


	 <ul>
	<li>პირველი ელემენტი</li>
	<li>მეორე ელემენტი</li>
	<li>მესამე ელემენტი</li>
	<li>მეოთხე ელემენტი</li>
	</ul>
	
 

გადანომრილი


	 <ol>
	<li>პირველი ელემენტი</li>
	<li>მეორე ელემენტი</li>
	<li>მესამე ელემენტი</li>
	<li>მეოთხე ელემენტი</li>
	</ol>
	
ამ სიების სტილიზაციას შემდეგ გაკვეთილებში განვიხილავთ.


ბმულები

საიტი წარმოუდგენელია სხვადასხვა გვერდებზე გადასასვლელი მენიუს და სხვა საიტებზე გადამისამართების გარეშე. სწორედ ამას ემსახურება ჰიპერ-ბმულები. კოდი შემდეგნაირად გამოიყურება
<a href="" title="" target="" >ტექსტი </a>, სადაც href="" -ში უნდა ჩავსვათ გვერდის მისამართი, title="" -ში სასურველი სახელი, target="" -ში კი იმის მიხედვით თუ სად გვინდა გაიხსნას ახალი გვერდი, იქვე თუ ახალ ფანჯარაში. თუ იქვე - არაფერს არ ვწერთ, თუ ახალ ფანჯარაში, მაშინ ვწერთ _blank. მაგალითი:
 <a href="http://gess.dsl.ge/" title="ჩვენი საიტი" target="_blank" >სასწავლო საიტი </a>  გადაგვამისამართებს ჩვენს საიტზე ახალ ფანჯარაში.
თუ ჩვენ ძირითად ფოლდერში შევქმნით სხვა .html გვერდს და მის მის სახელს ჩავწერთ href="" -ში, გადავალთ იმ ახალ გვერდზე. მაგალითი:
 <a href="page2.html" title="მეორე გვერდი" target="" >გადადი მეორე გვერდზე </a> 


ცხრილი

ვებ კოდირებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ცხრილებს, რომელთა საშუალებით უახლოეს წარსულში ყველა საიტის კარკასი იყო აწყობილი.
ამჟამად მასე აწყობილი საიტი ცუდ ტონად ითვლება, მაგრამ საიტის შიგნით დღესაც ინარჩუნებს აქტუალობას.

შენიშვნა: თქვენი დაწერილი კოდების სისწორე "ონლაინში" შეგიძლიათ შეამოწმოთ შემდეგ საიტებზე აქ და აქ
ვებ პროგრამირებაზე მასალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.საიტზე ვიდეოს ჩამატება

   საიტზე ვიდეო რგოლის საჩვენებლად ისე, რომ ვიდეო ფლეერიც გამოჩნდეს, არსებობს რამდენიმე ხერხი. ყველაზე მარტივია, როცა ვიდეო მოგვაქვს ისეთი საიტიდან, რომლის ვიდეოს ე.წ. "ემბედ" კოდი გააჩნია. მეორე ხერხია, როცა ვიდეო ატვირთულია ჩვენსავე საიტზე.

« 1 2 »