ბუტსტრაპ-4-ის მთავარი გვერდი

ბუტსტრაპ-4-ის მთავარი გვერდის კოდი
<!doctype html>
	<html lang="en">
	  <head>
	    <!-- Required meta tags -->
	    <meta charset="utf-8">
	    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
	
	
	    <!-- Bootstrap CSS -->
	    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-WskhaSGFgHYWDcbwN70/dfYBj47jz9qbsMId/iRN3ewGhXQFZCSftd1LZCfmhktB" crossorigin="anonymous">
	    <link rel="stylesheet" href="css/main.css"  crossorigin="anonymous">
	
	
	    <title>ბუტსტრაპის გაკვეთილები</title>
	  </head>
	  <body>
	
	
	გამარჯობათ!
	  
	
	
	    <!-- Optional javascript -->
	    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
	    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
	    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIPm49" crossorigin="anonymous"></script>
	    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-smHYKdLADwkXOn1EmN1qk/HfnUcbVRZyYmZ4qpPea6sjB/pTJ0euyQp0Mk8ck+5T" crossorigin="anonymous"></script>
	  </body>
	</html>
 

ბუტსტრაპის მარტივი საიტი მენიუთი და სლაიდშოუთი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოდ ქვემოთ მოცემული ბმულიდან: