საიტის მთავარი გვერდი

საიტის შესაქმნელად პირველ რიგში უნდა გადმოვწეროთ და დავაინსტალიროთ რედაქტორი NotePad++ შემდეგ შევქმნათ რაიმე ფოლდერი. მაგ; MYSITE. გავუშვათ ეს რედაქტორი და ახალ დოკუმენტში ჩავაკოპიროთ ქვემოთ მოცემული კოდი. შემდეგ ეს ფაილი შევინახოთ ჩვენს მიერ შექმნილ ფოლდერში სახელით index.html განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ ფაილის გაფართოებას  "html"-ს. სწორი გაფართოების მისაღებად შენახვის მომენტში ფაილის ტიპი უნდა ავირჩიოთ html, წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ არასწორ გაფართოებას და ფაილი არ გაეშვება ბრაუზერის საშუალებით. ( ტიპიური შეცდომაა:   index.html.txt ანუ რეალური გაფართოება არის "txt"-ი.)
 
 
<!DOCTYPE HTML>
	<html>
	
	<header>
		<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>სასწავლო საიტი</title>
	<link  href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
	</header>
	
	<body>
	<h1 >ეს სასწავლო საიტია</h1>
	<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
	<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
	<p>ეს საიტის ტექსტია...</p>
	<br/>
	<hr/>
	<img src="sur3.jpg" alt="კლასი" >
	</body>
	
	</html>
 
თუ ყველაფერი სწორად გავაკეთედ,   index.html-ზე ორჯერ დაკლიკებით გაიხსნება ბრაუზერი და ეკრანზე გამოჩნდება მხოლოდ ტექსტი.
ამ სურათზე ნაჩვენებია შენახვის მომენტი
 

საიტის მთავარი გვერდი