პრაქტიკული კვლევები

დარეჯან ლორთქიფანიძის-ის პრაქტიკული კვლევა.
მარინა ხარიტონაშვილის-ის პრაქტიკული კვლევა.
ლია ხამხაძის-ის პრაქტიკული კვლევა.
ლია ბაშარულის-ის პრაქტიკული კვლევა.

 
ვრცლად