სკოლის მიზანი

სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია – ჯესსის მისიაა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის საგანმანათლებლო გარემოში, ინგლისური და ესპანური ენების, მათემატიკის, ფიზიკის, ბუნებისმეტყველების გაძლიერებული სასწავლო პროგრამებითა და ინოვაციური მიდგომებით, აღზარდოს ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების მატარებელი, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებასა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი პიროვნება.
ვრცლად