გიმნაზია აია-GESS-ის მოსწავლეები ლონდონში

გიმნაზია აია–GESS-ის მოსწავლეები დეკემბრის თვეში ყოველწლიური სასწავლო პროგრამით ლონდონში იმყოფებოდნენ. გიმნაზიას გაფორმებული აქვს ურთიერთ ანამშრომლობის მემორანდუმი სასწავლო ცენტრთან “SGI”.
ვრცლად

გიმნაზია აია-GESS-ის მოსწავლეები ყოველწლიური სასწავლო პროგრამით ლონდონში იმყოფებოდნენ

გიმნაზია აია–GESS მოსწავლეები დეკემბრის თვეში ყოველწლიური სასწავლო პროგრამით ლონდონში იმყოფებოდნენ. გიმნაზიას გაფორმებული აქვს ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი სასწავლო ცენტრთან “SGI”.
ვრცლად