მიმდინარეობს პირველკლასელთა რეგისტრაცია 2020-2021 სასწავლო წლისთვის:

შეავსეთ განაცხადი:

                               

მითითებული ფორმის შევსების შემდეგ მოგიწვევთ ღია კარის დღეზე.